Změna DPH ubytování k 01.07.2020

Vážení zákazníci,


v souvislosti s protikrizovým opatřením dojde zítra ve středu 01.07.2020 v brzkých ranních hodinách k plošné změně položek ubytování z 15% sazby na novou sazbu daně 10%.

Z vaší strany není vyžadovaná žádná akce, pouze kontrola položek a případně úprava položek, které plošná změna nezahrne. Jestliže máte již vystavené doklady na budoucí rezervace, které byste potřebovali upravit, uživatelsky je možné položky dokladu editovat s oprávnění (Změna sazby DPH položek). Poraďte se případně s vaší účetní. Jestliže exportujete data do účetních systémů je vhodné provádět změny sazby DPH v den vystavení dokladu.


Změna zahrnuje:
1. Dojde ke změně nastavení sazby DPH u typu pokojů z 15% na novou sazbu 10%.
2. Přepočteme všechny rezervace / účty bydlících / stálé účty, které zahrnují systémovou položku ubytování s datem 01.07.2020 nebo větším. Týká se položky ubytování a položek zabalených do položky ubytování.


U otevřených účtů, kde je předpoklad DUZP vystavení dokladu od 01.07.2020 včetně, dojde k přepočtení sazby DPH na novou sazbu 10% u všech položek bez ohledu na datum položky. To může vést k rozdílu v sazbě DPH na denním výkonu. Položky, které byly již započteny noční uzávěrkou a jsou ve výkonech hotelu podle středisek se sazbou 15% upravovat zpětně nebudeme.  Ale na novém daňovém dokladu budou v sazbě 10%.


Změna nezahrnuje:

Ruční položky ubytování na účtech, které byly vloženy individuálně a nepocházejí z rezervace. Tyto položky si prosím upravte ručně.

Přepočtení sazby DPH na vygenerovaném výkonu zpětně (převážně Výkony hotelu podle středisek a navazující reporty). Položky od 01.07.2020 budou ve výkonech již s novou sazbou 10%.

Položky v modulu sportoviště.


Jestliže používáte ceníky a RateCody cen bez DPH a současně synchronizujete ceny s externími systémy (ChannelManagerSystem, RMS atd.) se nová sazba a cena propíše pouze v případě synchronizace RateCodu. K té dojde buď při editaci RateCodu / ceníku nebo ruční resynchronizací. V tomto případě doporučujeme kontrolu koncových cen v externích systémech.


Přejeme hodně sil do dalšího období a držíme nám všem palce!
Tým zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS


Přihlásit se nebo Registracepro odeslání komentáře