Rooming list rezervace – zadání bydlících

Funkce rooming listu dovoluje uživateli

1. Přidávat/měnit bydlící, jejich účel pobytu ve všech pokojích rezervace (z detailu rezervace)

2. Přidávat/měnit bydlící, jejich účel pobytu v konkrétním pokoji (z detailu pokoje)

3. tisknout rooming list


Při zadávání bydlících s použitím rooming listu se vytvoří vždy nový záznam v adresáři. Pokud se host vrací, bude dost pravděpodobně v adresáři již existovat. Vyhledejte jeho profil z detailu  pokoje tlačítkem vyhledat (viz bod 2).

 

1. Zadání rooming listu pro celou rezervaci

V detailu rezervace můžete vybírat ze dvou typů rooming listu

  • Menu detailu rezervace – Roominglist - zadání
  • Menu detailu rezervace – Roominglist – zadání (zjednodušené)- zjednodušený formulář, zadáte pouze jména bydlících


Postup:

1. Z detailu rezervace klikněte na Menu - Rooming list - zadání

2. V horní části zadávání rooming listu můžete filtrovat dle rezervovaného typu pokoje, nebo dle počtu rezervovaných osob.

3. Hlavička každého pokoje obsahuje informaci o čísle přiřazeného pokoje, typu rezervovaného pokoje a datum pobytu.

4. Doplňte příjmení, jméno a další dostupné informace.

5. Nezapomeňte po skončení zadávání stisknout Uložit a zpět


2. Zadání bydlících jednotlivě

Pro zadání bydlících jednotlivě po pro každý pokoj, je třeba bydlící zadávat z detailu pokoje. Mnohem rychlejší je ale použít zadání bydlících z detailu rezervace.

Host se vrací a už na hotelu byl? Zadejte jeho příjemní a stiskněte Vyhledat. Pokud je odpovídající záznam v adresáři, zobrazí se pod tabulkou zadávání. Stiskněte Vybrat pro použití profilu v pokoji. Není-li v adresáři vhodný záznam k použití, doplňte detaily a stiskněte Vložit pro přidání nového bydlícího.

TIP: V adresáři můžete mít více záznamů na stejné jméno. Najedete-li kurzorem na jméno, zobrazí se vám detailnější informace profilu.


3. Tisk Rooming listu

Celý rooming list můžete vytisknout v detailu rezervace Menu - Roominglist – tisk

Vytištěný rooming list, můžete předat Tour leaderovi, aby měl přehled kde je jeho skupina ubytována. Rooming list je vhodný přiložit i k finální faktuře.

 

TIP: Další informace k rooming listu naleznete v tomto videonávodu.