Inventurní soupis usnadňuje zadávání zjištěného stavu surovin ze skladu do inventury. Soupis se zobrazuje vždy za konkrétní sklad a umožňuje např. vyfiltrovat položky s nulovou hodnotou na skladu (záporné množství suroviny se zobrazí vždy). 

Soupis lze jednoduše vytisknout a provést tak fyzickou inventuru. 

Nastavit si můžete, zda vytisknout s aktuálním skladovým množství nebo bez něj.


Po vyplnění inventurního soupisu zadáme zjištěné množství do inventury, kterou si vytvoříme přes Sklad - Inventury - Nová inventura. Více o nové inventuře.


Inventurní soupis vytvoříme následovně:


1. Sklad - Inventurní soupis.

2. Zadáme sklad, pro který chceme inventurní soupis vytvořit. Dále je možnost filtrovat jen některé kategorie. Při zatržení Filtrovat nulové, systém nezobrazí položky, které mají aktuálně na skladě stav 0.

3. Klikneme na Zobrazit.4. Po zobrazení položek v pravém menu vybereme Tisk či Export do PDF nebo Excelu. 

Export do Excelu lze následně jen doplnit reálně nalezeným množstvím na skladě a poté importovat/nahrát do Inventury pomocí tlačítka "Importovat soupis". Více informací zde v článku.
Tip:

Nastavení, zda zobrazovat skladové množství proveďte v záložce hlavní nabídky Nastavení - Systém - zaškrtávátko Zobrazit množství v inventurním soupisu.