Funkce vyhledávání rezervací umožňuje vyhledat danou rezervaci dle různých informací, které máme k dispozici. Vyhledat rezervaci je možno několika způsoby. A to přes štafle pokojů, štafle skupin či vyhledání přes menu hlavní nabídky.

 

Vyhledávání ve štaflích pokojů:

Rezervace vytvořené na konkrétní pokoje lze vyhledat ve štaflích pokojů. Štafle pokojů naleznete v položce menu Recepce. Ve štaflích pokojů vyhledáváte rezervace podle data v horním řádku a podle čísla pokoje v levém sloupci. Najedete kurzorem na konkrétní rezervaci a automaticky se zobrazí informační bublina, která zobrazuje bližší informace o rezervaci. Rozsah těchto informací je možné nastavit v nastavení štaflí. Tuto rezervaci můžete dále otevřít jejím rozkliknutím pro následné zobrazení dalších údajů.


 

 

Vyhledávání ve štaflích skupin:

Rezervace vytvořené přes štafle skupin na typ pokoje (bez konkrétního čísla pokoje) lze vyhledat pomocí štaflí skupin. Vyhledávání rezervací probíhá pomocí data v horním řádku a pomocí rezervujícího v levém sloupci. Po najetí kurzorem na konkrétní rezervaci se automaticky objeví informační bublina, která zobrazuje bližší informace o rezervaci. Rozsah těchto informací je možné nastavit v nastavení štaflí. Tuto rezervaci můžete pro zobrazení dalších údajů otevřít jejím rozkliknutím.

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

 

Vyhledávání přes menu hlavní nabídky:

Vyhledávat můžete přes menu hlavní nabídky Rezervace – Vyhledávání rezervací. Zde je možné vyhledávat dle čísla rezervace, bydlícího, id rezervace, Channelmanager, atd. Po vyhledání dané rezervace se zobrazí její údaje a dále je možné se proklikem na číslo rezervace dostat až do jejího detailu.