Zobrazení statistik obsazenosti, počtu pokojonocí, celkových tržeb za ubytování, průměrné ceny, RevPAR a dalších hotelových ukazatelů. Možnost porovnání až třech různých období v minulosti. Statistiky obsazenosti bez výkonů za ubytování lze využít i pro budoucnost pouze v případě, že mají všechny vložené rezervace za sledované období přiřazené pokoje. 

 

Zdroj dat: Data se načítají ze 2 reportů současně ( výkony hotelu dle středisek a statistika obsazenosti). Výkony za ubytování se načítají zpětně noční uzávěrkou z rastru ubytování a statistiky (pokojonocí, obsazenost, atd.) se načítají z rezervací, které mají přiřazené pokoje. Přepočet se provádí kurzem platným v den, kdy se položky ubytování natížily na účet rezervace.


Další informace o Analýze obsazenosti na odkazech níže:

Analýza obsazenosti a Manager report