Typů stravování v systému můžete mít nepřeberné množství, definovat je, nastavovat a editovat můžete v nabídce Nastavení -> Provozovna -> Typy stravování


V nastavení jednotlivých typů stravování určujete, jak se bude strava rozpadat do stravovacích reportů 


Pro každý typ stravy určíte název, jeho překlad, sazbu DPH a rastr do kterého bude ve finančních reportech spadat.

Rozpad stravy určuje jaká strava a kdy bude jednotlivým rezervacím přisouzena. 

 • Například snídani obvykle servírujeme hostům během pobytu a při odjezdu (ale ne v příjezdový den).
 • Večeři zase naopak běžně servírujeme již při příjezdu a během pobytu (v odjezdový den ale nepředpokládáme, že host chce čekat až do večera a odjíždí již během dne, proto není odjezdová večeře zahrnuta)
 • Během pobytu může dojít také ke změně stravování a pro tento případ je zde nastavení "změna z" a "změna na", tyto určují jakou stravou se bude začínat a končit při změně stravy v rezervaci - "změna na" znamená nájezd nového typu stravy, "změna z" odjezd typu stravy.

 

Rozpad stravy

 • příjezd – označte pokud se má konkrétní jídlo (snídaně, oběd či večeře) započítávat v den příjezdu rezervace (běžně se v příjezdový den nepodává například snídaně)
 • pobyt – označte pokud se má konkrétní jídlo započítávat v den který je pobytem
 • odjezd – označte pokud se má konkrétní jídlo započítávat v den kdy rezervace odjíždí (běžně se v den odjezdu rezervace nepodává například večeře)
 • změna z– označte pokud se má konkrétní jídlo započítávat v den který následuje po posledním dni kdy je tato strava platná (tedy "odjezd" typu stravy)
 • změna na – označte pokud se má konkrétní jídlo (snídaně, oběd či večeře) započítávat v den který je prvním dnem nové stravy. 


TIP:! Přelomový den, nebo-li první den nového typu stravy je tedy změna z pro jeden typ stravy, ale zároveň změna na pro další použitý typ stravy - při nastavení je nutné dbát na to, aby se strava nepřekrývala a za jednu rezervaci se nepropisovalo do stravovacího reportu víc jídel, než má být skutečně podáváno. V jednotlivých RateCode následně určujeme který typ stravy je v něm možné použít, jakou má mít hodnotu, má-li být viditelný na účtu hosta atd.

Nastavení -> Ceníky -> RateCode

Na konci řádku příslušného RateCode, pod ikonou šálku, nalezneme editaci stravování, zde je například povolena plná penze, polopenze a snídaně, naopak strava all inclusive nelze k tomuto RateCode použít.


 • Zaškrtneme typy stravy, které mají být dostupné v RateCode
 • Nastavíme jejich cenu pro jednotlivé věkové skupiny
 • Samostatná položka - má být hodnota stravy viditelně oddělena na účtu? Pokud ano, zde zaškrtneme
 • Součást ceny - je hodnota stravy zahrnuta již v ceně nastavené v ceníku? Pokud ano, je součástí ceny a zaškrtneme. Pokud nebude zaškrtnuto - nastavená cena stravy se přičte k ceně z ceníku.
 • Přičíst k zadané ceně DPH - používáte ceníky bez DPH? Pak máte zřejmě i ceny stravy stanovené bez DPH - tímto checkboxem se k ceně zadané stravy přidá DPH
 • Neslevnitelná položka - používáte slevy, ale cena za stravu má být vždy stejná? Označte ji jako neslevnitelnou.Podívejte se jak fungují: