Využíváte online platby?  Nezapomeňte mít RateCode správně připravený!

Automatické platby či předautorizace, ušetří práci pracovníkům recepce i rezervačního oddělení. 

Nejdůležitější je správné nastavení!


Nastavení -> Ceníky -> RateCode

V detailu RateCode je třeba mít aktivovanou část Billing

  • Nezahrnovat samostatné položky poplatků do ceny rezervace - v případě, že máme nastaveny v ratecode poplatky jako samostatně stojící položky na účtu rezervace, tak v případě aktivace této funkce nebudou automaticky staženy.(např. pro hotely, které chtějí poplatky inkasovat zvlášť při příjezdu hosta).
  • Výchozí měna pro stažení - v jaké měně bude transakce provedena.
  • Operace - zde vyberete z dropdown menu Stažení peněz (částka bude hostům stržena), nebo Předautorizace (částka bude na účtu hosta zablokována).
  • Provést ihned - systém se pokusí strhnout/předautorizovat peněžní prostředky  co nejdříve po vytvoření rezervace v systému.
  • Počet dní před příjezdem - označuje počet dní před příjezdem rezervace, kdy dojde k automatické transakci (0 znamená provést transakci v den příjezdu rezervace).
  • Non-refundable - aktivujeme u ratecode, kde je částka za rezervaci nevratná. Urychlí výplatu peněz z Adyen.
  • Výše stažení - procento částky na hlavním účtu rezervace, která bude automaticky stažena, nebo předautorizována.
Pokud ještě nemáte online platební řešení aktivované a máte o něj zájem, kontaktujte prosím obchodního zástupce pro Vaši společnost, který Vám vše vysvětlí a připraví cenovou nabídku.