Po přihlášení do HT se všem uživatelům zobrazí "Uvítací stránka" která slouží jako rozcestník do dalších částí systému. Zároveň do hlavního levého menu přibylo tlačítko „Homepage“ a uživatelé se na uvítací stránku mohou odkudkoli dostat. Zároveň byla odstraněna možnost rozrolovat hlavní menu do „rozšířené“ textové verze (šipka nad tlačítkem nastavení).

Uživatelé, kteří měli nastavenou v uživatelském profilu jakoukoli stránku jako domovskou,mají nově odkaz na tuto stránku zařazenou buď jako první položku v „Moje oblíbené“ nebo v „Trending reporty“. Pokud měl uživatel ve starší verzi systému nastavenou výchozí stránku jakýkoliv dashboard v „Moje oblíbené“ i „Trending reporty“ bude mít výchozí sadu viz níže nebo sadu, kterou lokální admin provozovny nastavil ke konkrétní skupině uživatelů (detail dále v textu). 

Dashboardy mají na uvítací stránce samostatnou sekci, tedy se na ně uživatel může kdykoliv prokliknout. U trending reportů se při úpravě sady reportů zobrazuje přidělené uživatelské oprávnění.

Výchozí sady:


Pozdrav uživateli se mění podle času aplikace (4-12h "Dobré ráno" / 12-18h "Dobré odpoledne" / 18-4h "Dobrý večer).

 

Moje oblíbené položky si může uživatel přímo na uvodní stránce nastavit nezávisle na oblíbených položkách z nastavení uživatelského účtu pomocí editační tužky.

 

Trending reporty lze systémově nastavit na úrovni skupiny uživatelů v Nastavení > Kategorie > Skupin uživatelů kliknutím na widget hvězdičky. K nastavení skupinových i individuálních trending reportů je potřeba mít aktivní oprávnění „Skupiny uživatelů > Trending reporty“.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Moje historie se ukládá pro konkrétního uživatele na konkrétním PC, v konkrétním prohlížeči a lze ji smazat kliknutím na křížek vedle nadpisu sekce.


Na uvítací stránce budeme také zobrazovat systémová oznámení. Jak budou oznámení vypadat lze vidět na screenshotu v horní části tohoto článku. Jedno oznámení může mít vždy povahu „kritického“ a bude se zobrazovat v horní liště.  V této liště bude zobrazeno ve všech částech systému. Další oznámení jsou řazena do spodní části "Systémová oznámení" a na další stránky se nepropisují.