Odkaz na technické požadavky pro Vento zařízení naleznete ZDE


Pokud přidáváte do Venta novou tiskárnu, obraťte se prosím na zákaznickou podporu, která Vám tiskárnu do systému vloží


Další natsavení pak můžete provést v administraci Venta přes POS - TiskárnyTypy tiskárny: 


Ovladač systému 


Tiskárna je instalována ve Windows - v tom případě je potřeba do řádku Adresa napsat její přesný Windows název. 


USB

Tiskárna je připojena a nainstalována přímo v systému Windows. To znamená, že jsem schopen na ní vytisknout cokoliv z Windows. Například z poznámkového bloku mohu vytisknout nějaký krátký testovací text, abych ověřil, že je tiskárna správně zapojena. 

V takovém případě budu mít ve Ventu nastaveno: 

Typ: Ovladač systému

Adresa: "přesný název tiskárny ve Windows" (např. EPSON TM-T20II) - ověříte přes nabídku Start - vyhledejte "Tiskárny a skenery". 


Síť

Tiskárna je připojena k síti. Je třeba zajistit, aby měla statickou IP adresu a nedocházelo tak k jejím změnám. Tiskárnu vypněte, stiskněte a držte tlačítko "FEED" a tiskárnu opět zapněte. Jakmile z tiskárny vyjede účtenka s technickými údaji, můžete tlačítko "FEED" pustit. 

Toto je nejčastěji používaný postup pro získání IP adresy z tiskáren EPSON. Pokud máte jinou tiskárnu nebo výše uvedený postup nefunguje, obraťte se na Vašeho IT správce. 

Na účtence vyhledejte řádek, kde bude nějakým způsobem figurovat "IP address" a kde najdete několik čísel, např. 192.168.21.1. 

V administraci Venta pak musíte mít nastaveno:
Typ: IPv4
Adresa: "IP adresa, kterou jsme v předchozím kroku zjistili" (např. 192.168.21.1)


Tip: Zda je tiskárna připojena správně můžete ověřit přes nabídku Start - vyhledejte "cmd" a potvrďte. Do příkazového řádku napište "ping" a IP adresu tiskárny (např. ping 192.168.21.1) a potvrďte enterem. 


Příklad neúspěšné komunikace, tiskárna není správně zapojena, kontaktujte IT správce. Unreachable, nebo % loss značí komplikace. 


Bluetooth

Tiskárna je připojena přes Bluetooth. Přes nabídku Start vyhledejte "Nastavení Bluetooth a dalších zařízení". Sjeďte dolů a otevřete "Další nastavení pro Bluetooth". Otevře se nové okno, překlikněte na "Porty COM". Důležitý pro nás bude COM port odchozí, poznamenejte si jeho číslo. 

V administraci Venta pak bude nastaveno: 

Typ: COM

Adresa: "odchozí COM port z předchozího kroku" (např. COM4)


S dalšími nastaveními tiskáren, pokud jsou potřeba změnit, Vám v případě potřeby pomůže zákaznická podpora. 


Pokud by se jednalo o tiskárnu novou, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu, která musí tiskárnu nejprve do systému přidat. Je vhodné si předem připravit informace k napojení tiskárny - typ a adresu, viz výše. 


Nezapomeňte, že aby tiskárna tiskla účtenky, musí být nastavena jako tiskárna účtů pro daný terminál. To ověříte přes POS - Terminály. 

Bony se budou tisknout jen v případě, kdy je daná tiskárna přiřazena k výdejnímu místu, výdejní místo je vložené v dané lokalitě s vybraným typem bonu a namarkovaná kalkulace má tento typ bonu (může být i neurčeno).