Routing účtů rezervace se používá pro převedení položek účtu rezervace na účty bydlících hostů.


Podívejte se na krátké video, kde novou funkci představujeme:
Jak se routing účtů nastavuje?

Routing umožňuje kombinaci několika pravidel, které určují, které položky budete v rámci rezervace přesouvat. Nastavení můžete provést:


1. v konkrétní rezervaci = potřebujete nastavit pravidlo pro přesun položek pouze pro danou rezervaci.

2. v RateCodu = jde o obecné pravidlo, které budete chtít aplikovat často.


Podívejte se, jak se nastavuje routing v RateCodu:
Jak se routing aplikuje?

Provést routing účtů může systém automaticky v den příjezdu rezervace. Pro aktivaci automatického provedení kontaktujte zákaznickou podporu.


Provést routing ručně můžete z detailu rezervace Menu - Provést routing, nejdříve se zobrazí náhled pro kontrolu. Potvrdíte tlačítkem "Provést routing dle náhledu". 

Pozor, nejdříve půjde routing provést až v den příjezdu rezervace. Je to pro to, že na rezervaci mohou před datem příjezdu probíhat ještě další změny.


Když na rezervaci provedete routing, nejste nijak limitovaní ve změnách termínu rezervace. Jestliže dojde ke změně termínu rezervace, je nutné aplikovat routing znovu, pravidla zůstanou uložená.
Na jaké položky se routing aplikuje?

Jde výhradně o rezervační položky a nevztahuje se na jakékoliv přidané položky. Rezervační položky jsou všechny položky, které jsou vytvořené systémově, jako je ubytování, poplatky, pobytové balíčky a položky v nich, strava. 


Položky nesmí být v minulosti, v takovém případě se routing aplikuje pouze na položky s aktuálním nebo budoucím datem.


Pojďte se s námi podívat na některé příklady situací, kde byste routing mohli použít.


U skupinové rezervace si hosté hradí poplatky z pobytu sami:

1. V detailu rezervace klikněte na Menu - Routing účtů rezervace.

2. Klikněte na tlačítko "Přidat pravidlo".

3. Vyberte podmínku: "Typ položky účtu" rovná se "Poplatky".

4. Potvrďte kliknutí na tlačítko "Přidat".

5. Pravidlo se přidalo a nyní potvrdíte kliknutím na tlačítko "Přidat"

5. Zobrazí se rekapitulace, klikněte na tlačítko "Uložit"


Pro provedení přesunu položek na účty bydlící ručně klikněte na detail rezervace Menu - Provést routing. Provést routing lze nejdříve v den příjezdu rezervace.


U skupinové rezervace si někteří hosté platí celý pobyt sami (samoplátci):

1. V detailu rezervace klikněte na Menu - Routing účtů rezervace.

2. Klikněte na tlačítko "Přidat pravidlo".

3. Vyberte podmínku: "Operation flag" rovná se "Samoplátci".

4. Potvrďte kliknutí na tlačítko "Přidat".

5. Vyberte další podmínku: "Den pobytu" větší nebo rovno "0", aby se přesunuly všechny související položky.

6. Potvrďte kliknutí na tlačítko "Přidat".

7. Jakmile máme obě pravidla přidaná, klikněte na tlačítko "Přidat"

5. Zobrazí se rekapitulace, klikněte na tlačítko "Uložit"


Pro provedení přesunu položek na účty bydlící ručně klikněte na detail rezervace Menu - Provést routing. Provést routing lze nejdříve v den příjezdu rezervace.


U skupinové rezervaci si hosté hradí první a druhou noc sami (částeční samoplátci):

1. V detailu rezervace klikněte na Menu - Routing účtů rezervace.

2. Klikněte na tlačítko "Přidat pravidlo".

3. Vyberte podmínku: "Operation flag" rovná se "Částeční samoplátci".

4. Potvrďte kliknutí na tlačítko "Přidat".

5. Vyberte další podmínku: "Dny pobytu" v rozsahu "1" - "2", aby se přesunuly všechny související položky.

6. Potvrďte kliknutí na tlačítko "Přidat".

7. Jakmile máme obě pravidla přidaná, klikněte na tlačítko "Přidat"

5. Zobrazí se rekapitulace, klikněte na tlačítko "Uložit"


Pro provedení přesunu položek na účty bydlící ručně klikněte na detail rezervace Menu - Provést routing. Provést routing lze nejdříve v den příjezdu rezervace.

Tip: V detailu rezervace v seznamu pokojů je možné označit pokoje, na které nechceme žádné routing pravidlo aplikovat nebo naopak můžeme vybrat "Operation flag". který zahrne pokoj do nastaveného pravidla:

            ikona označuje pokoje "neroutovat", neaplikuje se na ně žádné routing pravidlo.

            ikona umožňuje nastavit "Operation flag" pro daný pokoj.
Zajímá vás nastavení převodu na stálý účet? Podívejte se na článek: Routing účtů rezervace - převod na stálý účet