Start a new topic
Implemented

Nové štafle - Drag and drop

Mít možnost ve štaflích přesouvat rezervace pomocí myši - metoda drag and drop.


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment