Start a new topic
Planned

Ztráty a nálezy

Evidence ztrát a nálezů v systému s vazbou na pokoj nebo místo, kde se předmět našel.


3 people like this idea
1 Comment

To by bylo super.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment