Start a new topic
Implemented

Ztráty a nálezy

Evidence ztrát a nálezů v systému s vazbou na pokoj nebo místo, kde se předmět našel.


3 people like this idea

To by bylo super.


1 person likes this

V rámci Housekeeping aplikace verze 2 je možné evidovat u pokoje ztráty a nálezy.
Podívejte se na video:

Login or Signup to post a comment