Start a new topic
Planned

Ztráty a nálezy

Evidence ztrát a nálezů v systému s vazbou na pokoj nebo místo, kde se předmět našel.

Login or Signup to post a comment