Start a new topic
Planned

Crosslogin - přepínání mezi systémy

Na jedno přihlášení mít možnost přepínat se mezi systémy. Nebude tak nutné se do každého systému přihlašovat zvlášť.

Login or Signup to post a comment