Start a new topic
Implemented

Report pro údržbu

Evidence pro údržbu, co je rozbité nebo kde je potřeba provést opravu. V rámci evidence fotodokumentace předmětu údržby.

Login or Signup to post a comment