Start a new topic
Planned

Pick up / PACE report

Hlasujte pro nový report Pick up / PACE report do systému HotelTime, kde byste viděli plánovaný a realizovaný výkon / revenue.


Jak by měl takový report vypadat?
Co budete chtít nejčastěji vyhledávat?
Chcete vidět přepočty do obou měn?
Uvítali byste graf u funkce nebo vyčíslení nárůstů/poklesů?


Login or Signup to post a comment